Algemene voorwaarden webshop

1.Algemeen

Braaf Likeur gevestigd te Made, is ingeschreven in het handelsregister te Breda onder dossiernummer 85488305. Email : info@braaflikeur.nl

2.Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen bestellingen en overeenkomsten tussen Braaf Likeur en de consument.

3.Aanbiedingen en overeenkomst

Alle aanbiedingen van Braaf Likeur zijn vrijblijvend, Braaf Likeur behoudt het recht om de prijzen te wijzigen.

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid, zetfouten blijven te alle tijden voorbehouden.

Alle prijzen voor de producten zijn in Euro en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

De overeenkomst tussen Braaf Likeur en de consument komt tot stand nadat de consument akkoord gaat middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Braaf Likeur inclusief het accepteren van deze algemene voorwaarden.

4.Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om het product retour te zenden 14 dagen na overeenkomst.

Retour zenden kan alleen alvorens een mail te sturen naar info@braaflikeur.nl

De retour verzendkosten zijn voor rekening van de consument, tevens moet de fles intact en verzegeld zijn.

Braaf Likeur zal een reactie geven op de mail waarna de consument het product mag retour zenden.

Wanneer Braaf Likeur het product heeft terug ontvangen, zal deze overgaan tot de retourbetaling.

5.Kosten verzending

Voor het verzendklaar maken en verzenden van de producten van Braaf Likeur brengt Braaf Likeur verzendkosten in rekening.

Braaf Likeur verzend met Flespakket van Postnl.

I.v.m. de alcoholwet is de verzending inclusief leeftijdscheck 18+.

6.Levering en levertijd

Braaf Likeur zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.

De levertijd bedraagt normaal gesproken minder dan vijf werkdagen.

De levertijden gelden als indicatie.

7.Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Braaf Likeur kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, zoals o.a. een transportvertraging, bedrijfsstoring, storing in energie, ziekte, materiaal aanleveringen, stakingen en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

8.Garantie

Op de producten van Braaf Likeur bestaat een garantie.

Dit is de garantie die door de fabrikant op haar producten heeft vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de consument voortvloeien uit de wet onverlet.

9.Klachten

Alle klachten i.v.m. levering, kwaliteit of hoedanigheid van het product zullen door Braaf Likeur serieus in behandeling worden genomen.

De consument kan de klacht indienen op info@braaflikeur.nl . Braaf Likeur zal zo snel mogelijk de klacht proberen op te lossen.